نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر علي خدادادي مشاهده علي خدادادي در شجره نامه مشاهده علي خدادادي در شجره نامه

علي در اصفهان متولد شده است.1  پدرش مرتضي خدادادي و مادرش اشرف فلاحيان می باشد.  پدر بزرگش  ابراهيم فلاحيان  و مادر بزرگ  مادری اش  زهرا سادات عطايي می باشد. او دارد دو خواهر به نام: مريم و مرجان.


علي و همسرش فاطمه زركش


عکس های همسر / خانوادگی
علي و فاطمه  به صورت شرعی و قانونی  چهاردهم بهمن 1395 در اصفهان ازدواج کردند.1 Page last modified