نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث عذرا براتيان مشاهده عذرا براتيان در شجره نامه مشاهده عذرا براتيان در شجره نامه

عذرا در اصفهان متولد شده است.1  پدرش ميرزا محمود براتيان و مادرش عفت آغا اميري می باشد.  پدر بزرگش  جواد براتيان و مادر بزرگ  پدری او رباب بيگم ابراهيمي می باشد. او دارد سه برادر و دو خواهر  به نام: محمدرضا, عباس, محسن, نصرت و زهرا.


عذرا و همسرش کمال رضايي

عذرا و کمال  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند دو پسر و یک دختر  به نام: ياسر, احسان و طهورا.Page last modified