نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث عذرا براتيان مشاهده عذرا براتيان در شجره نامه مشاهده عذرا براتيان در شجره نامه

عذرا  دوم آبان 1341 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش ميرزا محمود براتيان و مادرش عفت آغا اميري می باشد.  جد پدری اش   جواد براتيان و رباب بيگم ابراهيمي بود. او دارد سه برادر و دو خواهر  به نام: محمدرضا, عباس, محسن, نصرت و زهرا.  او فرزند آخر از شش فرزند می باشد .
عذرا و همسرش کمال رضايي

عکس های همسر / خانوادگی
عذرا و کمال  به صورت شرعی و قانونی  اول مهر 1357 در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند دو پسر و یک دختر  به نام: ياسر, احسان و طهورا.Page last modified