نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر کمال رضايي مشاهده کمال رضايي در شجره نامه مشاهده کمال رضايي در شجره نامه

کمال در اصفهان متولد شده است.1 

کمال و همسرش عذرا براتيان

کمال و عذرا  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند دو پسر و یک دختر  به نام: ياسر, احسان و طهورا.Page last modified