نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر کمال رضايي مشاهده کمال رضايي در شجره نامه مشاهده کمال رضايي در شجره نامه

کمال  بیست و پنجم دی 1331 در اصفهان متولد شده است.1 


کمال و همسرش عذرا براتيان

کمال و عذرا  به صورت شرعی و قانونی  اول مهر 1357 در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند دو پسر و یک دختر  به نام: ياسر, احسان و طهورا.Page last modified