نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث نصرت براتيان مشاهده نصرت براتيان در شجره نامه مشاهده نصرت براتيان در شجره نامه

نصرت در اصفهان متولد شد.1  پدرش ميرزا محمود براتيان و مادرش عفت آغا اميري می باشد.  پدر بزرگش  جواد براتيان و مادر بزرگ  پدری او رباب بيگم ابراهيمي می باشد. او دارد سه برادر و دو خواهر  به نام: محمدرضا, عباس, محسن, زهرا و عذرا.


نصرت و همسرش عبدالحسين ابراهيمي

نصرت و عبدالحسين  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند دو پسر و یک دختر  به نام: مجتبي, احمدرضا و بدرالملوک.Page last modified