نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث نصرت براتيان مشاهده نصرت براتيان در شجره نامه مشاهده نصرت براتيان در شجره نامه

نصرت  دوم فروردین 1325 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش ميرزا محمود براتيان و مادرش عفت آغا اميري می باشد.  پدر بزرگش  جواد براتيان و مادر بزرگ  پدری او رباب بيگم ابراهيمي می باشد. او دارد سه برادر و دو خواهر  به نام: محمدرضا, عباس, محسن, زهرا و عذرا.  او فرزند اول از شش فرزند می باشد .


نصرت و همسرش عبدالحسين ابراهيمي

عکس های همسر / خانوادگی
نصرت و عبدالحسين  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: مجتبي و بدرالملوک.Page last modified