نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر عبدالحسين ابراهيمي مشاهده عبدالحسين ابراهيمي در شجره نامه مشاهده عبدالحسين ابراهيمي در شجره نامه

عبدالحسين  بیست و هشتم بهمن 1319 در اصفهان متولد شده است.1   او  به علت سکته در سن 75 سالگی    هفتم شهریور 1395 در اصفهان درگذشت.  او  هشتم شهریور 1395 در باغ رضوان- قطعه 59- بلوك 4- رديف 14- شماره 2به خاک سپرده شد.1 

عبدالحسين و همسرش نصرت براتيان

عبدالحسين و نصرت  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها داشتند یک پسر و یک دختر  به نام: مجتبي و بدرالملوک.Page last modified