نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر عبدالحسين ابراهيمي مشاهده عبدالحسين ابراهيمي در شجره نامه مشاهده عبدالحسين ابراهيمي در شجره نامه

عبدالحسين  بیست و هشتم بهمن 1319 در اصفهان متولد شده است.1   او  به علت سکته در سن 75 سالگی    هفتم شهریور 1395 در اصفهان درگذشت.  او  هشتم شهریور 1395 در باغ رضوان- قطعه 59- بلوك 4- رديف 14- شماره 2به خاک سپرده شد.1 

عبدالحسين و همسرش نصرت براتيان

عبدالحسين و نصرت  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها داشتند یک پسر و یک دختر  به نام: مجتبي و بدرالملوک.Page last modified