نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر محمدرضا براتيان مشاهده محمدرضا براتيان در شجره نامه مشاهده محمدرضا براتيان در شجره نامه

محمدرضا در اصفهان متولد شده است.1  پدرش ميرزا محمود براتيان و مادرش عفت سادات اميري می باشد.  جد پدری اش   جواد براتيان و رباب بيگم ابراهيمي بود. او دارد دو برادر و سه خواهر  به نام: عباس, محسن, نصرت, زهرا و عذرا.  او فرزند دوم از شش فرزند می باشد .


محمدرضا و همسرش ملک ملاابوطالبي

محمدرضا و ملک  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند دو پسر و یک دختر  به نام: حامد, حميد و هاله.Page last modified