نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث بدرالملوک ابراهيمي مشاهده بدرالملوک ابراهيمي در شجره نامه مشاهده بدرالملوک ابراهيمي در شجره نامه

بدرالملوک در اصفهان متولد شده است.1  پدرش عبدالحسين ابراهيمي و مادرش نصرت براتيان می باشد.  پدر بزرگش  ميرزا محمود براتيان  و مادر بزرگ  مادری اش  عفت سادات اميري می باشد. او دارد یک برادر به نام: مجتبي.


بدرالملوک و همسرش حسينعلي هادي

عکس های همسر / خانوادگی
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
بدرالملوک و حسينعلي  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها داشتند یک پسر و یک دختر  به نام: احمدرضا و فرزانه.Page last modified