نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث عفت آغا اميري مشاهده عفت آغا اميري در شجره نامه مشاهده عفت آغا اميري در شجره نامه

نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
عفت آغا  اول فروردین 1307 در اصفهان متولد شده است.1 

عفت آغا و همسرش ميرزا محمود براتيان

عکس های همسر / خانوادگی
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
عفت آغا و ميرزا محمود  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.2   آنها داشتند سه پسر و سه دختر  به نام: محمدرضا, عباس, محسن, نصرت, زهرا و عذرا.Page last modified