نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر ميرزا محمود براتيان مشاهده ميرزا محمود براتيان در شجره نامه مشاهده ميرزا محمود براتيان در شجره نامه

محمود  اول فروردین 1284 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش جواد براتيان و مادرش رباب بيگم ابراهيمي می باشد.  جد پدری اش   نادعلي براتيان و فاطمه براتيان بود. او داشت یک خواهر به نام: فاطمه. او داشت دو خواهر ناتنى به نام: عزت و عصمت آغا.  او  در سن 74 سالگی    دهم آبان 1358 در اصفهان درگذشت.  او  يازدهم آبان 1358 در تخت فولاد- تکيه روضاتي- قبر شماره 556به خاک سپرده شد.2 3 


محمود و همسرش عفت آغا اميري

محمود و عفت آغا  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.4   آنها داشتند سه پسر و سه دختر  به نام: محمدرضا, عباس, محسن, نصرت, زهرا و عذرا.Page last modified