نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر عباس براتيان مشاهده عباس براتيان در شجره نامه مشاهده عباس براتيان در شجره نامه

عباس در اصفهان متولد شد.1  پدرش ميرزا محمود براتيان و مادرش عفت آغا اميري می باشد.  پدر بزرگش  جواد براتيان و مادر بزرگ  پدری او رباب بيگم ابراهيمي می باشد. او دارد دو برادر و سه خواهر  به نام: محمدرضا, محسن, نصرت, زهرا و عذرا.


عباس و همسرش فرشته رضايي

عباس و فرشته  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند دو پسر و یک دختر  به نام: امير, علي و نفيسه.Page last modified