نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر عباس براتيان مشاهده عباس براتيان در شجره نامه مشاهده عباس براتيان در شجره نامه

عباس  پانزدهم آذر 1332 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش ميرزا محمود براتيان و مادرش عفت سادات اميري می باشد.  جد پدری اش   جواد براتيان و رباب بيگم ابراهيمي بود. او دارد دو برادر و سه خواهر  به نام: محمدرضا, محسن, نصرت, زهرا و عذرا.  او فرزند سوم از شش فرزند می باشد .عباس و همسرش فرشته رضايي

عباس و فرشته  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند دو پسر و یک دختر  به نام: امير, علي و نفيسه.Page last modified