نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث عزت براتيان مشاهده عزت براتيان در شجره نامه مشاهده عزت براتيان در شجره نامه

نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
عزت  بیست و هشتم دی 1299 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش جواد براتيان و مادرش خانم آغا  بزرگ زاد بود.  جد پدری اش   نادعلي براتيان و فاطمه براتيان بود. او داشت یک خواهر به نام: عصمت.  او فرزند بزرگتر از دو فرزند بود . او داشت یک برادر ناتنى و یک خواهر ناتنى  به نام: ميرزا محمود و فاطمه.  او  در سن 86 سالگی    بیست و نهم خرداد 1386 در اصفهان درگذشت.  او  بیست و نهم خرداد 1386 در باغ رضوان- قطعه 32- بلوك 23- رديف 12- شماره 3به خاک سپرده شد.1 1 


عزت و همسرش سيدمصطفي فرسياد سلماني

عزت و سيدمصطفي  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.  آنها داشتند دو دختر به نام: اشرف سادات و فخر سادات.Page last modified