نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث عزت براتيان مشاهده عزت براتيان در شجره نامه مشاهده عزت براتيان در شجره نامه

عزت  بیست و هشتم دی 1299 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش جواد براتيان و مادرش خانم آغا  بزرگ زاد می باشد.  جد پدری او   نادعلي براتيان و فاطمه براتيان بود. او دارد یک خواهر به نام: عصمت آغا. او دارد یک برادر ناتنى و یک خواهر ناتنى  به نام: ميرزا محمود و فاطمه.  او  بیست و نهم خرداد 1386 در باغ رضوان- قطعه 32- بلوك 23- رديف 12- شماره 3به خاک سپرده شد.2 


عزت و همسرش سيدمصطفي فريسا

عزت و سيدمصطفي  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.  آنها داشتند دو دختر به نام: اشرف سادات و فخرالسادات.Page last modified