نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر محسن براتيان مشاهده محسن براتيان در شجره نامه مشاهده محسن براتيان در شجره نامه

محسن در اصفهان متولد شده است.1  پدرش ميرزا محمود براتيان و مادرش عفت آغا اميري می باشد.  پدر بزرگش  جواد براتيان و مادر بزرگ  پدری او رباب بيگم ابراهيمي می باشد. او دارد دو برادر و سه خواهر  به نام: محمدرضا, عباس, نصرت, زهرا و عذرا.


محسن و همسرش اکرم

محسن و اکرم  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند دو پسر به نام: امين و معين.Page last modified