نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث فاطمه براتيان مشاهده فاطمه براتيان در شجره نامه مشاهده فاطمه براتيان در شجره نامه

فاطمه در اصفهان متولد شد. پدرش جواد براتيان و مادرش رباب بيگم ابراهيمي می باشد.  جد پدری اش   نادعلي براتيان و فاطمه براتيان بود. او داشت یک برادر به نام: محمود. او داشت دو خواهر ناتنى به نام: عزت و عصمت آغا.


فاطمه و همسرش حاج شکرالله براتيان

عکس های همسر / خانوادگی
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
فاطمه و شکرالله  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها داشتند دو پسر و یک دختر  به نام: اصغر, حسن و حبيب آغا.Page last modified