نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث فاطمه براتيان مشاهده فاطمه براتيان در شجره نامه مشاهده فاطمه براتيان در شجره نامه

نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
فاطمه  اول فروردین 1289 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش جواد براتيان و مادرش رباب بيگم ابراهيمي بود.  جد پدری اش   نادعلي براتيان و فاطمه براتيان بود. او داشت یک برادر به نام: ميرزا محمود.  او فرزند کوچکتر از دو فرزند بود . او داشت دو خواهر ناتنى به نام: عزت و عصمت.  او  در سن 75 سالگی    بیست و دوم مهر 1364 در اصفهان درگذشت.  او  بیست و سوم مهر 1364 در باغ رضوان- قطعه 6- بلوك 1- رديف 3- شماره 47به خاک سپرده شد.2 2 


فاطمه و همسرش شکرالله براتيان

عکس های همسر / خانوادگی
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
فاطمه و شکرالله  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها داشتند دو پسر و یک دختر  به نام: اصغر, حسن و حبيب آغا.Page last modified