نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر شکرالله براتيان مشاهده شکرالله براتيان در شجره نامه مشاهده شکرالله براتيان در شجره نامه

نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
شکرالله  اول فروردین 1296 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش حسين براتيان و مادرش صغري براتيان بود.  جد پدری اش   نادعلي براتيان و فاطمه براتيان بود. او داشت دو برادر و سه خواهر  به نام: محمدعلي, عباسعلي, کشور سلطان, فاطمه و سکينه.  او فرزند اول از شش فرزند بود .  او  در سن 71 سالگی    سوم مرداد 1367 در اصفهان درگذشت.  او  چهارم مرداد 1367 در باغ رضوان- قطعه 4- بلوک 17- رديف 5- شماره 15به خاک سپرده شد.1 1 


شکرالله و همسرش فاطمه براتيان

عکس های همسر / خانوادگی
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
شکرالله و فاطمه  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.2   آنها داشتند دو پسر و یک دختر  به نام: اصغر, حسن و حبيب آغا.Page last modified