نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث حبيب آغا براتيان مشاهده حبيب آغا براتيان در شجره نامه مشاهده حبيب آغا براتيان در شجره نامه

حبيب آغا  اول فروردین 1320 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش شکرالله براتيان و مادرش فاطمه براتيان بود.  جد پدری اش   حسين براتيان و صغري براتيان بود.  جد مادری او  جواد براتيان  و رباب بيگم ابراهيمي بود. او داشت دو برادر به نام: اصغر و حسن.  او فرزند آخر از سه فرزند بود .  او  در سن 24 سالگی    بیست و چهارم آبان 1344 در اصفهان درگذشت.  او  بیست و پنجم آبان 1344 در تخت فولاد- تکيه روضاتي- قبر شماره 260به خاک سپرده شد.2 2 


حبيب آغا و همسرش کريم ابراهيمي

حبيب آغا و کريم  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها داشتند یک دختر به نام: اعظم.Page last modified