نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر اصغر براتيان مشاهده اصغر براتيان در شجره نامه مشاهده اصغر براتيان در شجره نامه

اصغر در اصفهان متولد شده است.1  پدرش شکرالله براتيان و مادرش فاطمه براتيان می باشد.  جد پدری او   حسين براتيان و صغري براتيان بود.   پدر بزرگش  جواد براتيان  و مادر بزرگ  مادری اش  رباب بيگم ابراهيمي می باشد. او دارد یک برادر و یک خواهر  به نام: حسن و حبيب آغا.  او فرزند اول از سه فرزند می باشد .


اصغر و همسرش ملوک

اصغر و ملوک  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند دو پسر و سه دختر  به نام: رضا, رسول, رزيتا, رضوان و ريحانه.Page last modified