نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر حسن براتيان مشاهده حسن براتيان در شجره نامه مشاهده حسن براتيان در شجره نامه

حسن  بیست و دوم بهمن 1330 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش شکرالله براتيان و مادرش فاطمه براتيان بود.  جد پدری اش   حسين براتيان و صغري براتيان بود.  جد مادری او  جواد براتيان  و رباب بيگم ابراهيمي بود. او داشت یک برادر و یک خواهر  به نام: اصغر و حبيب آغا.  او فرزند دوم از سه فرزند می باشد .حسن و همسرش مهري جهانمرد

حسن و مهري  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند سه پسر و یک دختر  به نام: محمد, مهدي, حسين و زهرا.Page last modified