نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر حسن براتيان مشاهده حسن براتيان در شجره نامه مشاهده حسن براتيان در شجره نامه

حسن در اصفهان متولد شده است.1  پدرش شکرالله براتيان و مادرش فاطمه براتيان می باشد.  جد پدری او   حسين براتيان و صغري براتيان بود.   پدر بزرگش  جواد براتيان  و مادر بزرگ  مادری اش  رباب بيگم ابراهيمي می باشد. او دارد یک برادر و یک خواهر  به نام: اصغر و حبيب آغا.  او فرزند دوم از سه فرزند می باشد .حسن و همسرش مهري

حسن و مهري  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند سه پسر و یک دختر  به نام: محمد, مهدي, حسين و زهرا.Page last modified