نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث اعظم ابراهيمي مشاهده اعظم ابراهيمي در شجره نامه مشاهده اعظم ابراهيمي در شجره نامه

اعظم در اصفهان متولد شده است.1  پدرش کريم ابراهيمي و مادرش حبيب آغا براتيان بود.  جد مادری او  شکرالله براتيان  و فاطمه براتيان بود.  او تک فرزند میباشد.


اعظم و همسرش محمدعلي دهقان

اعظم و محمدعلي  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: مجتبي و زهرا.Page last modified