نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث زهرا براتيان مشاهده زهرا براتيان در شجره نامه مشاهده زهرا براتيان در شجره نامه

زهرا  هشتم آبان 1340 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش ميرزا محمود براتيان و مادرش عفت سادات اميري می باشد.  جد پدری اش   جواد براتيان و رباب بيگم ابراهيمي بود. او دارد سه برادر و دو خواهر  به نام: محمدرضا, عباس, محسن, نصرت و عذرا.  او فرزند دوم از شش فرزند می باشد .
زهرا و همسرش اصغر ملاابوطالبي

زهرا و اصغر  به صورت شرعی و قانونی  پنجم مرداد 1368 در اصفهانبوسیله آقاي دکتر اسلامي ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: محمدحسين و فاطمه.Page last modified