نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث فاطمه ملا ابوطالبي مشاهده فاطمه ملا ابوطالبي در شجره نامه مشاهده فاطمه ملا ابوطالبي در شجره نامه

فاطمه در اصفهان متولد شد.1  پدرش اصغر ملا ابوطالبي و مادرش زهرا براتيان می باشد.  پدر بزرگش  ميرزا محمود براتيان  و مادر بزرگ  مادری اش  عفت آغا اميري می باشد. او دارد یک برادر به نام: محمدحسين.


فاطمه و همسرش علي براتيان

فاطمه و علي  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1 Page last modified