نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر محمدحسين ملاابوطالبي مشاهده محمدحسين ملاابوطالبي در شجره نامه مشاهده محمدحسين ملاابوطالبي در شجره نامه

محمدحسين  بیستم تیر 1374 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش اصغر ملاابوطالبي و مادرش زهرا براتيان می باشد.  پدر بزرگش  ميرزا محمود براتيان  و مادر بزرگ  مادری اش  عفت سادات اميري می باشد. او دارد یک خواهر به نام: فاطمه.  او فرزند کوچکتر از دو فرزند می باشد .
Page last modified