نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر محمدحسين ملا ابوطالبي مشاهده محمدحسين ملا ابوطالبي در شجره نامه مشاهده محمدحسين ملا ابوطالبي در شجره نامه

محمدحسين  بیستم تیر 1374 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش اصغر ملا ابوطالبي و مادرش زهرا براتيان می باشد.  پدر بزرگش  ميرزا محمود براتيان  و مادر بزرگ  مادری اش  عفت آغا اميري می باشد. او دارد یک خواهر به نام: فاطمه.  او فرزند کوچکتر از دو فرزند می باشد .
Page last modified