نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر احسان رضايي مشاهده احسان رضايي در شجره نامه مشاهده احسان رضايي در شجره نامه

احسان  هشتم اسفند 1362 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش کمال رضايي و مادرش عذرا براتيان می باشد.  پدر بزرگش  ميرزا محمود براتيان  و مادر بزرگ  مادری اش  عفت سادات اميري می باشد. او دارد یک برادر و یک خواهر  به نام: ياسر و طهورا.  او فرزند دوم از سه فرزند می باشد .احسان و همسرش نفيسه عادل نژاد

احسان و نفيسه  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند دو پسر و یک دختر  به نام: اميرحسين, اميررضا و فاطمه حسني.Page last modified