نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر احسان رضايي مشاهده احسان رضايي در شجره نامه مشاهده احسان رضايي در شجره نامه

احسان در اصفهان متولد شد.1  پدرش کمال رضايي و مادرش عذرا براتيان می باشد.  پدر بزرگش  ميرزا محمود براتيان  و مادر بزرگ  مادری اش  عفت آغا اميري می باشد. او دارد یک برادر و یک خواهر  به نام: ياسر و طهورا.


احسان و همسرش نفيسه عادلي نژاد

احسان و نفيسه  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند دو پسر و یک دختر  به نام: اميرحسين, اميررضا و فاطمه حسني.Page last modified