نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر ياسر رضايي مشاهده ياسر رضايي در شجره نامه مشاهده ياسر رضايي در شجره نامه

ياسر در اصفهان متولد شده است.1  پدرش کمال رضايي و مادرش عذرا براتيان می باشد.  پدر بزرگش  ميرزا محمود براتيان  و مادر بزرگ  مادری اش  عفت آغا اميري می باشد. او دارد یک برادر و یک خواهر  به نام: احسان و طهورا.


ياسر و همسرش آسيه واهب

ياسر و آسيه  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: علي و کوثر.Page last modified