نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر سجاد رضايي مشاهده سجاد رضايي در شجره نامه مشاهده سجاد رضايي در شجره نامه

سجاد  هجدهم اردیبهشت 1394 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش ياسر رضايي و مادرش آسيه واهب می باشد.  جد پدری اش   کمال رضايي و عذرا براتيان می باشد. او دارد یک برادر و یک خواهر  به نام: علي و کوثر.  او فرزند آخر از سه فرزند می باشد .Page last modified