نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث کوثر رضايي مشاهده کوثر رضايي در شجره نامه مشاهده کوثر رضايي در شجره نامه

کوثر در اصفهان متولد شده است.1  پدرش ياسر رضايي و مادرش آسيه واهب می باشد.  جد پدری او   کمال رضايي و عذرا براتيان می باشد. او دارد یک برادر به نام: علي.Page last modified