نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث کوثر رضايي مشاهده کوثر رضايي در شجره نامه مشاهده کوثر رضايي در شجره نامه

کوثر  بیست و هشتم اسفند 1384 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش ياسر رضايي و مادرش آسيه واهب می باشد.  جد پدری اش   کمال رضايي و عذرا براتيان می باشد. او دارد دو برادر به نام: علي و سجاد.  او فرزند دوم از سه فرزند می باشد .Page last modified