نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر علي رضايي مشاهده علي رضايي در شجره نامه مشاهده علي رضايي در شجره نامه

علي در اصفهان متولد شد.1  پدرش ياسر رضايي و مادرش آسيه واهب می باشد.  جد پدری اش   کمال رضايي و عذرا براتيان می باشد. او دارد یک خواهر به نام: کوثر.Page last modified