نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر علي رضايي مشاهده علي رضايي در شجره نامه مشاهده علي رضايي در شجره نامه

علي  بیست و پنجم بهمن 1380 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش ياسر رضايي و مادرش آسيه واهب می باشد.  جد پدری اش   کمال رضايي و عذرا براتيان می باشد. او دارد یک برادر و یک خواهر  به نام: سجاد و کوثر.  او فرزند اول از سه فرزند می باشد .Page last modified