نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث طهورا رضايي مشاهده طهورا رضايي در شجره نامه مشاهده طهورا رضايي در شجره نامه

طهورا  دوم دی 1369 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش کمال رضايي و مادرش عذرا براتيان می باشد.  پدر بزرگش  ميرزا محمود براتيان  و مادر بزرگ  مادری اش  عفت سادات اميري می باشد. او دارد دو برادر به نام: ياسر و احسان.  او فرزند آخر از سه فرزند می باشد .طهورا و همسرش محمدحسين بديعي فرد

طهورا و محمدحسين  به صورت شرعی و قانونی  چهاردهم مرداد 1392 در اصفهانبوسیله حجت الاسلام عالم ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر به نام: حسين.Page last modified