نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث طهورا رضايي مشاهده طهورا رضايي در شجره نامه مشاهده طهورا رضايي در شجره نامه

طهورا در اصفهان متولد شده است.1  پدرش کمال رضايي و مادرش عذرا براتيان می باشد.  پدر بزرگش  ميرزا محمود براتيان  و مادر بزرگ  مادری اش  عفت آغا اميري می باشد. او دارد دو برادر به نام: ياسر و احسان.


طهورا و همسرش محمد بديعي

طهورا و محمد  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر به نام: حسين.Page last modified