نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث اعظم حاج کريمي مشاهده اعظم حاج کريمي در شجره نامه مشاهده اعظم حاج کريمي در شجره نامه

اعظم  سوم خرداد 1340 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش علي حاج کريمي و مادرش بتول دايي محمد بود.  جد مادری او  عباس دايي محمد  و کشور سلطان براتيان بود. او دارد سه برادر و یک خواهر  به نام: مهدي, ايرج, محسن و زهرا.  او فرزند دوم از پنج فرزند می باشد .اعظم و همسرش محمدحسين حاج کريمي

عکس های همسر / خانوادگی
اعظم و محمدحسين  به صورت شرعی و قانونی سال 1356 در اصفهانبوسیله آيت الله طاهري ازدواج کردند.1   آنها داشتند دو پسر و یک دختر  به نام: رسول, احمدرضا و منصوره.Page last modified