نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث اعظم حاج کريمي مشاهده اعظم حاج کريمي در شجره نامه مشاهده اعظم حاج کريمي در شجره نامه

پدرش علي حاج کريمي و مادرش بتول دايي محمد بود.  پدر بزرگش  عباس دايي محمد  و مادر بزرگ  مادری اش  کشور سلطان براتيان بود. او دارد سه برادر و یک خواهر  به نام: مهدي, ايرج, محسن و زهرا.  او فرزند دوم از پنج فرزند می باشد .


اعظم و همسرش محمدحسين حاج کريمي

عکس های همسر / خانوادگی
اعظم و محمدحسين  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها داشتند دو پسر و یک دختر  به نام: رسول, احمدرضا و منصوره.Page last modified