نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر علي حاج کريمي مشاهده علي حاج کريمي در شجره نامه مشاهده علي حاج کريمي در شجره نامه

علي  بیست و ششم مرداد 1307 در اصفهان متولد شده است.1   او  به علت سکته در سن 63 سالگی    اول شهریور 1370 در اصفهان درگذشت.  او  دوم شهریور 1370 در باغ رضوان- قطعه 12- بلوك 4- رديف 2- شماره 37به خاک سپرده شد.2 1 

علي و همسرش بتول دايي محمد

عکس های همسر / خانوادگی
علي و بتول  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها داشتند سه پسر و دو دختر  به نام: مهدي, ايرج, محسن, زهرا و اعظم.Page last modified