نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر عباس دايي محمد مشاهده عباس دايي محمد در شجره نامه مشاهده عباس دايي محمد در شجره نامه

عباس در اصفهان متولد شده است.1 

عباس و همسرش کشور سلطان براتيان

عکس های همسر / خانوادگی
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
عباس و کشور سلطان  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.2   آنها داشتند سه پسر و یک دختر  به نام: اکبر, مرتضي, مصطفي و بتول.Page last modified