نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر مصطفي دايي محمد مشاهده مصطفي دايي محمد در شجره نامه مشاهده مصطفي دايي محمد در شجره نامه

مصطفي  دوم مرداد 1333 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش عباس دايي محمد و مادرش کشور سلطان براتيان بود.  جد مادری او  حسين براتيان  و صغري براتيان بود. او داشت دو برادر و یک خواهر  به نام: اکبر, مرتضي و بتول.  او فرزند آخر از چهار فرزند می باشد .


مصطفي و همسرش مهري کريمي

مصطفي و مهري  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند سه دختر به نام: معصومه, سمانه و فاطمه.Page last modified