نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث معصومه دايي محمد مشاهده معصومه دايي محمد در شجره نامه مشاهده معصومه دايي محمد در شجره نامه

معصومه در اصفهان متولد شده است.1  پدرش مصطفي دايي محمد و مادرش مهري کريمي می باشد.  پدر بزرگش  عباس دايي محمد و مادر بزرگ  پدری او کشور سلطان براتيان بود. او دارد دو خواهر به نام: سمانه و فاطمه.


معصومه و همسرش محسن نساجي

معصومه و محسن  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: محمدامين و فاطمه.Page last modified