نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث معصومه دايي محمد مشاهده معصومه دايي محمد در شجره نامه مشاهده معصومه دايي محمد در شجره نامه

معصومه  اردیبهشت 1362 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش مصطفي دايي محمد و مادرش مهري کريمي می باشد.  جد پدری اش   عباس دايي محمد و کشور سلطان براتيان بود. او دارد دو خواهر به نام: سمانه و فاطمه.  او فرزند اول از سه فرزند می باشد .


معصومه و همسرش محسن نساجي

معصومه و محسن  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: محمدامين و فاطمه.Page last modified