نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر اکبر دايي محمد مشاهده اکبر دايي محمد در شجره نامه مشاهده اکبر دايي محمد در شجره نامه

اکبر در اصفهان متولد شده است.1  پدرش عباس دايي محمد و مادرش کشور سلطان براتيان بود.  جد مادری او  حسين براتيان  و صغري براتيان بود. او دارد دو برادر و یک خواهر  به نام: مرتضي, مصطفي و بتول.


اکبر و همسرش عزت الهي

اکبر و عزت  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند پنج پسر به نام: سعيد, مسعود, مهرداد, محمد و امير.Page last modified