نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر سعيد دايي محمد مشاهده سعيد دايي محمد در شجره نامه مشاهده سعيد دايي محمد در شجره نامه

سعيد  هشتم دی 1348 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش اکبر دايي محمد و مادرش عزت الهي می باشد.  جد پدری اش   عباس دايي محمد و کشور سلطان براتيان بود.  جد مادری او  غلامحسين الهي  و سکينه براتيان بود. او دارد چهار برادر به نام: مسعود, مهرداد, محمد و امير.  او فرزند اول از پنج فرزند می باشد .سعيد و همسرش فرزانه رياحي

سعيد و فرزانه  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک دختر به نام: غزل.Page last modified