نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث غزل دايي محمد مشاهده غزل دايي محمد در شجره نامه مشاهده غزل دايي محمد در شجره نامه

غزل  چهاردهم اسفند 1378 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش سعيد دايي محمد و مادرش فرزانه رياحي می باشد.  جد پدری اش   اکبر دايي محمد و عزت الهي می باشد.  او تک فرزند میباشد.Page last modified