نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر امير دايي محمد مشاهده امير دايي محمد در شجره نامه مشاهده امير دايي محمد در شجره نامه

امير  نهم اسفند 1366 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش اکبر دايي محمد و مادرش عزت الهي می باشد.  جد پدری اش   عباس دايي محمد و کشور سلطان براتيان بود.  جد مادری او  غلامحسين الهي  و سکينه براتيان بود. او دارد چهار برادر به نام: سعيد, مسعود, مهرداد و محمد.  او فرزند آخر از پنج فرزند می باشد .
Page last modified