نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر محمد دايي محمد مشاهده محمد دايي محمد در شجره نامه مشاهده محمد دايي محمد در شجره نامه

محمد در اصفهان متولد شده است.1  پدرش اکبر دايي محمد و مادرش عزت الهي می باشد.  پدر بزرگش  عباس دايي محمد و مادر بزرگ  پدری او کشور سلطان براتيان بود.  جد مادری او  غلامحسين الهي  و سکينه براتيان بود. او دارد چهار برادر به نام: سعيد, مسعود, مهرداد و امير.


محمد و همسرش شيما الهي

محمد و شيما  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1 Page last modified