نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر محمد دايي محمد مشاهده محمد دايي محمد در شجره نامه مشاهده محمد دايي محمد در شجره نامه

محمد  ششم اسفند 1364 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش اکبر دايي محمد و مادرش عزت الهي می باشد.  جد پدری اش   عباس دايي محمد و کشور سلطان براتيان بود.  جد مادری او  غلامحسين الهي  و سکينه براتيان بود. او دارد چهار برادر به نام: سعيد, مسعود, مهرداد و امير.  او فرزند دوم از پنج فرزند می باشد .
محمد و همسرش شيما الهي

محمد و شيما  به صورت شرعی و قانونی  پنجم آذر 1387 در اصفهان ازدواج کردند.1 Page last modified