نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر مسعود دايي محمد مشاهده مسعود دايي محمد در شجره نامه مشاهده مسعود دايي محمد در شجره نامه

مسعود  دوازدهم مهر 1353 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش اکبر دايي محمد و مادرش عزت الهي می باشد.  جد پدری اش   عباس دايي محمد و کشور سلطان براتيان بود.  جد مادری او  غلامحسين الهي  و سکينه براتيان بود. او دارد چهار برادر به نام: سعيد, مهرداد, محمد و امير.  او فرزند دوم از پنج فرزند می باشد .
مسعود و همسرش مينا صادقيان مارناني

مسعود و مينا  به صورت شرعی و قانونی  سی ام تیر 1377 در اصفهانبوسیله حاج آقا خلدي ازدواج کردند.1   آنها دارند یک دختر به نام: مبينا.Page last modified