نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر مسعود دايي محمد مشاهده مسعود دايي محمد در شجره نامه مشاهده مسعود دايي محمد در شجره نامه

مسعود در اصفهان متولد شده است.1  پدرش اکبر دايي محمد و مادرش عزت الهي می باشد.  پدر بزرگش  عباس دايي محمد و مادر بزرگ  پدری او کشور سلطان براتيان بود.  جد مادری او  غلامحسين الهي  و سکينه براتيان بود. او دارد چهار برادر به نام: سعيد, مهرداد, محمد و امير.


مسعود و همسرش مينا صادقيان

مسعود و مينا  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک دختر به نام: مبينا.Page last modified