نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث بتول دايي محمد مشاهده بتول دايي محمد در شجره نامه مشاهده بتول دايي محمد در شجره نامه

بتول  بیست و دوم آبان 1317 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش عباس دايي محمد و مادرش کشور سلطان براتيان بود.  جد مادری او  حسين براتيان  و صغري براتيان بود. او داشت سه برادر به نام: اکبر, مرتضي و مصطفي.  او فرزند اول از چهار فرزند بود .  او  به علت سکته در سن 65 سالگی    هفدهم شهریور 1383 در اصفهان درگذشت.  او  هجدهم شهریور 1383 در باغ رضوان- قطعه 32- بلوك 15- رديف 2- شماره 46به خاک سپرده شد.2 2 


بتول و همسرش علي حاج کريمي

عکس های همسر / خانوادگی
بتول و علي  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها داشتند سه پسر و دو دختر  به نام: مهدي, ايرج, محسن, زهرا و اعظم.Page last modified