نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر ايرج حاج کريمي مشاهده ايرج حاج کريمي در شجره نامه مشاهده ايرج حاج کريمي در شجره نامه

پدرش علي حاج کريمي و مادرش بتول دايي محمد بود.  پدر بزرگش  عباس دايي محمد  و مادر بزرگ  مادری اش  کشور سلطان براتيان بود. او دارد یک برادر و دو خواهر  به نام: مهدي, زهرا و اعظم.


ايرج و همسرش زهرا صالحي فروز

ايرج و زهرا  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند دو پسر به نام: پيمان و احسان.Page last modified