نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر احسان حاج کريمي مشاهده احسان حاج کريمي در شجره نامه مشاهده احسان حاج کريمي در شجره نامه

احسان  سوم خرداد 1379 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش ايرج حاج کريمي و مادرش زهرا صالحي فروز می باشد.  جد پدری اش   علي حاج کريمي و بتول دايي محمد بود. او دارد یک برادر به نام: پيمان.  او فرزند کوچکتر از دو فرزند می باشد .

Page last modified