نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث زهرا صالحي فروز مشاهده زهرا صالحي فروز در شجره نامه مشاهده زهرا صالحي فروز در شجره نامه

زهرا  هشتم آذر 1351 در اصفهان متولد شده است.1 
زهرا و همسرش ايرج حاج کريمي

عکس های همسر / خانوادگی
زهرا و ايرج  به صورت شرعی و قانونی در اصفهانبوسیله حجت الاسلام اکبر جوادي ازدواج کردند.1   آنها دارند دو پسر به نام: پيمان و احسان.Page last modified