نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث زهرا حاج کريمي مشاهده زهرا حاج کريمي در شجره نامه مشاهده زهرا حاج کريمي در شجره نامه

زهرا  بیست و سوم مرداد 1336 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش علي حاج کريمي و مادرش بتول دايي محمد بود.  جد مادری او  عباس دايي محمد  و کشور سلطان براتيان بود. او دارد سه برادر و یک خواهر  به نام: مهدي, ايرج, محسن و اعظم.  او فرزند اول از پنج فرزند می باشد .زهرا و همسرش ابراهيم هادي

عکس های همسر / خانوادگی
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
زهرا و ابراهيم  به صورت شرعی و قانونی  سيزدهم خرداد 1352 در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها داشتند سه دختر به نام: اکرم, الهام و افروز.Page last modified