نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث زهرا حاج کريمي مشاهده زهرا حاج کريمي در شجره نامه مشاهده زهرا حاج کريمي در شجره نامه

زهرا  بیست و سوم مرداد 1336 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش علي حاج کريمي و مادرش بتول دايي محمد بود.  جد مادری او  عباس دايي محمد  و کشور سلطان براتيان بود. او دارد سه برادر و یک خواهر  به نام: مهدي, ايرج, محسن و اعظم.  او فرزند اول از پنج فرزند می باشد .زهرا و همسرش ابراهيم هادي

عکس های همسر / خانوادگی
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
زهرا و ابراهيم  به صورت شرعی و قانونی  سيزدهم خرداد 1352 در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها داشتند سه دختر به نام: اکرم, الهام و افروز.Page last modified