نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث زهرا حاج کريمي مشاهده زهرا حاج کريمي در شجره نامه مشاهده زهرا حاج کريمي در شجره نامه

پدرش علي حاج کريمي و مادرش بتول دايي محمد بود.  پدر بزرگش  عباس دايي محمد  و مادر بزرگ  مادری اش  کشور سلطان براتيان بود. او دارد سه برادر و یک خواهر  به نام: مهدي, ايرج, محسن و اعظم.  او فرزند اول از پنج فرزند می باشد .


زهرا و همسرش ابراهيم هادي

زهرا و ابراهيم  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند سه دختر به نام: اکرم, الهام و افروز.Page last modified