نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر ابراهيم هادي مشاهده ابراهيم هادي در شجره نامه مشاهده ابراهيم هادي در شجره نامه

نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
ابراهيم  اول تیر 1328 در اصفهان متولد شده است.1   او  به علت سرطان در سن 66 سالگی    بیست و هشتم خرداد 1395 در اصفهان درگذشت.  او در باغ رضوان- قطعه 12- بلوك 9- رديف 5- شماره 1به خاک سپرده شد.2 3 

ابراهيم و همسرش زهرا حاج کريمي

ابراهيم و زهرا  به صورت شرعی و قانونی  سيزدهم خرداد 1352 در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها داشتند سه دختر به نام: اکرم, الهام و افروز.Page last modified