نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر مهدي حاج کريمي مشاهده مهدي حاج کريمي در شجره نامه مشاهده مهدي حاج کريمي در شجره نامه

مهدي  اول دی 1342 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش علي حاج کريمي و مادرش بتول دايي محمد بود.  جد مادری او  عباس دايي محمد  و کشور سلطان براتيان بود. او دارد دو برادر و دو خواهر  به نام: ايرج, محسن, زهرا و اعظم.  او فرزند سوم از پنج فرزند می باشد .
مهدي و همسرش نسرين حاج کريمي

مهدي و نسرين  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و دو دختر  به نام: رضا, مريم و نرگس.Page last modified