نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر پيمان حاج کريمي مشاهده پيمان حاج کريمي در شجره نامه مشاهده پيمان حاج کريمي در شجره نامه

پيمان  بیست و پنجم آذر 1372 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش ايرج حاج کريمي و مادرش زهرا صالحي فروز می باشد.  جد پدری اش   علي حاج کريمي و بتول دايي محمد بود. او دارد یک برادر به نام: احسان.  او فرزند بزرگتر از دو فرزند می باشد .

پيمان و همسرش تينا مظاهري

پيمان و تينا  به صورت شرعی و قانونی  بیست و ششم دی 1395 در اصفهان ازدواج کردند.1 Page last modified