نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر مرتضي پرند نيا مشاهده مرتضي پرند نيا در شجره نامه مشاهده مرتضي پرند نيا در شجره نامه

مرتضي  چهاردهم شهریور 1329 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش عباس دايي محمد و مادرش کشور سلطان براتيان بود.  جد مادری او  حسين براتيان  و صغري براتيان بود. او داشت دو برادر و یک خواهر  به نام: اکبر, مصطفي و بتول.  او فرزند دوم از چهار فرزند می باشد .


مرتضي و همسرش زهرا ستوده

مرتضي و زهرا  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند دو پسر به نام: محمد و ميثاق.Page last modified