نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث فاطمه دايي محمد مشاهده فاطمه دايي محمد در شجره نامه مشاهده فاطمه دايي محمد در شجره نامه

فاطمه در اصفهان متولد شده است.1  پدرش مصطفي دايي محمد و مادرش مهري کريمي می باشد.  پدر بزرگش  عباس دايي محمد و مادر بزرگ  پدری او کشور سلطان براتيان بود. او دارد دو خواهر به نام: معصومه و سمانه.


فاطمه و همسرش علي بقايي

فاطمه و علي  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.Page last modified