نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث فاطمه دايي محمد مشاهده فاطمه دايي محمد در شجره نامه مشاهده فاطمه دايي محمد در شجره نامه

فاطمه  پانزدهم مهر 1374 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش مصطفي دايي محمد و مادرش مهري کريمي می باشد.  جد پدری اش   عباس دايي محمد و کشور سلطان براتيان بود. او دارد دو خواهر به نام: معصومه و سمانه.  او فرزند آخر از سه فرزند می باشد .فاطمه و همسرش عليرضا بقايي

عکس های همسر / خانوادگی

عکس های همسر / خانوادگی
فاطمه و عليرضا  به صورت شرعی و قانونی  چهاردهم آذر 1396 در اصفهانبوسیله آقاي رمضاني ازدواج کردند.1 Page last modified