نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث سمانه دايي محمد مشاهده سمانه دايي محمد در شجره نامه مشاهده سمانه دايي محمد در شجره نامه

سمانه  اول فروردین 1365 متولد شده است. پدرش مصطفي دايي محمد و مادرش مهري کريمي می باشد.  جد پدری اش   عباس دايي محمد و کشور سلطان براتيان بود. او دارد دو خواهر به نام: معصومه و فاطمه.  او فرزند دوم از سه فرزند می باشد .

Page last modified