نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث منصوره حاج کريمي مشاهده منصوره حاج کريمي در شجره نامه مشاهده منصوره حاج کريمي در شجره نامه

پدرش محمدحسين حاج کريمي و مادرش اعظم حاج کريمي می باشد.  جد مادری او  علي حاج کريمي  و بتول دايي محمد بود. او دارد دو برادر به نام: رسول و احمدرضا.  او فرزند دوم از سه فرزند می باشد .


منصوره و همسرش محمدرضا عابدي

عکس های همسر / خانوادگی
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
منصوره و محمدرضا  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها داشتند یک پسر به نام: ابوالفضل.Page last modified